PERATURAN-PERATURAN ANGKATAN TENTERA (TERMA-TERMA BAGI PERKHIDMATAN TETAP) 2013